Gallwch ddefnyddio’r dudalen hon i:

  • Ychwanegu credyd croeso i’ch Cerdyn Aber
  • Talu eich dirwyon llyfrgell
  • Ychwanegu credyd argraffu/llungopïo i’ch Cerdyn Aber

Defnyddio cerdyn credyd/debyd

Prynu Credyd i chi eich hunan ...

Rhowch eich enw defnyddiwr a`ch cyfrinair isod:
Prynu Credyd i rywun arall ...

Enter your student reference number/staff id and barcode number below: